Menu

“Er is niets geheimzinnigs aan het maken van taakkaarten”

David Lannoo

Graszoden Lannoo uit Pittem (B.) richt zich louter op de teelt en vermarkten van graszoden. Precisielandbouw speelt hier een steeds grotere rol. Het bedrijf heeft nu een jaar ervaring met Cloudfarm. “We registreren alle werkzaamheden, gebruiken het voor onze planning en om taakkaarten mee te maken”, zo vat eigenaar David Lannoo het samen.

Het gebruik van rtk-gps is al jaren ingeburgerd om de efficiëntie te verbeteren. “Een perceel wordt tot wel 80 keer per jaar gemaaid”, legt Lannoo uit. “Door de overlap van onze 10,5 meter brede maaiers tot een minimum te beperken scheelt dat enorm veel kilometers op jaarbasis.” Een volgende stap, het werken met taakkaarten, bleek lange tijd uitdagend. “Er wordt in België erg geheimzinnig over gedaan. Simpele taken kostten voorheen een dag om uit te voeren, terwijl dit in 1 minuut kan. Daar ben ik nu achter. Het was lang zoeken naar een geschikt programma om zelf taakkaarten mee te maken. Cloudfarm is het eerste programma dat ik tegenkom waarin ik dit eenvoudig kan doen.”

Verschillen kwantificeren

Het familiebedrijf van Lannoo bevindt zich tussen Gent en Kortrijk. De graszoden worden 10 maanden per jaar gesneden en aan hoveniers verkocht, die ze vervolgens bij particulieren leggen. Het afzetgebied loopt van de regio Gent tot ver in Noord-Frankrijk. Dit West-Vlaamse landbouwgebied kenmerkt zich door de groente- en aardappelteelt. Op de zand-leemgrond teelt het bedrijf 80 hectare graszoden. “De perceelgrootte is hier iets kleiner dan in Nederland”, zegt Lannoo. “Vaak zijn de velden samengesteld uit verschillende percelen, waardoor bodemverschillen optreden. Dat zien we al 20 jaar, maar met behulp van data kunnen we dit nu vastleggen en actie ondernemen. Daarvoor laten we de bodem scannen door een Veris bodemscanner of de DualEM van Soil Masters. Deze meten het pH-gehalte, de organische stof en elektrische geleidbaarheid (EC). Ook steken we meerdere grondmonsters per perceel en doen we dit frequenter, meestal eens per 2 jaar. Op basis van de data strooien we kalk, gips en compost. Die compost maken we zelf, op basis van ons maaisel en aangevoerd structuurrijk materiaal.”

Meerjarige teelt

Afgelopen seizoen heeft Lannoo de producten variabel toe laten dienen op een aantal percelen.

“Het strooien gebeurt in loonwerk, waar ik de taakkaarten voor aanlever. Tot verbazing van de loonwerkers, die dat hier niet gewend zijn.”

Vooral de visuele kwaliteit van de zoden is van belang voor de kweker. Hij legt uit: “De rol die op 10 meter is gesneden komt misschien naast de rol te liggen die op 280 meter is gesneden. Daarom moet de zode volledig homogeen zijn. De kwaliteit is goed, maar we willen verbeteren. Het moet altijd een 9,5 op 10 zijn. Een 7 is voldoende, maar dit moet beter.” Precisielandbouw in de graszodenteelt kent unieke uitdagingen. Er is in deze niche weinig kennis voorhanden. Daarnaast kun je geen opbrengst of kwaliteit meten. Tot slot is de teelt, afhankelijk van het oogstmoment, meerjarig. “Dat was voor Dacom een uitdaging die uiteindelijk het meeste werk kostte. Voorheen werkten we met 2 bouwplannen en seizoensteelten. Vanaf dit jaar kan een teelt in het systeem ook 15 of 16 maanden duren en wordt de data naar het nieuwe bouwplan doorgeschoven. Voor ons een must. Dacom heeft dit speciaal voor ons gemaakt en durfde het als enige aan. Daar neem ik mijn pet voor af. Ook telers van andere meerjarige teelten kunnen hier hun voordeel mee doen.”

Alles registreren

De zoektocht om groeiverschillen te vinden en op te heffen gaat verder dan de bodem. Werkregistratie vormt een belangrijk onderdeel.

“Alle werkzaamheden worden vastgelegd. Of het nu gaat om grondbewerking, bemesting of bespuiten. Treedt achteraf een groeiverschil op, dan willen we kunnen zien of bijvoorbeeld al bij de grondbewerking een afwijking zichtbaar was.”

“Om alles te kunnen registreren is een nieuwe Fendt ONE-trekker aangeschaft met een Cloudfarm-koppeling. Een andere trekker is al gekoppeld. De rest volgt. Onze medewerkers registreren waar ze wat hebben gedaan en met welke machine, direct in Cloudfarm. Met deze werkwijze zijn we bekend. Voorheen met Microsoft OneNote en veel losse papiertjes. Nu is zowel de registratie, planning en data gebundeld in 1 systeem, wat veel voordeel oplevert. Bij inspectie van de velden kunnen we via de smartphoneapp opmerkingen plaatsen of taken inplannen. Op een tv-scherm in de kantine kan iedereen de planning volgen.”

Data verzamelen

Lannoo heeft nog genoeg ideeën voor de toekomst. Vanaf dit seizoen wordt er geëxperimenteerd met het variabel toedienen van o.a. stikstof-, fosfaat-, en zwavelmeststof. “Het idee is dat we geen mengmeststoffen, maar enkele componenten strooien en die individueel bijsturen. In de grondmonsters zien we soms grote variaties. Doel is dit gelijk te trekken. Een ander idee is om bij het snijden van de zoden de chauffeur een visuele kwaliteitsbeoordeling te laten doen en die met gps vast te leggen. Een track & trace systeem hebben we hiervoor al. Plaats specifiek beregenen is een ander idee, maar dit vergt weer een grote investering. Er zijn nog zoveel uitdagingen. Het begint bij zoveel mogelijk data verzamelen en die nuttig inzetten. Met Cloudfarm kunnen we dat doen.”

Dacom Cloudfarm

De koppeling tussen Fendt en Cloudfarm is slechts één van de geïntegreerde machinekoppelingen. In Cloudfarm kun je ook koppelen met de andere AGCO merken Massey Ferguson en ValtraMy John DeereAVR en Agrirouter om draadloos informatie uit te wisselen met een groot aantal machinemerken. Ben je benieuwd welke koppeling Cloudfarm met jouw machinepark kan leggen? Neem dan contact op met sales@dacom.nl

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!