Menu

Een paar extra ogen op de teelt met de farm management producten van Dacom

HempFlax teelt en verwerkt 2.200 hectare vezelhennep in Nederland, Duitsland en Roemenië. Cloudfarm is voor agronoom Bart de Vries een extra paar ogen om de groei van het gewas te volgen. Met Teeltregistratie wordt een gesloten registratiesysteem per perceel gevoerd. Die is vereist, onder andere voor de strenge ISCC Plus-certificering.

Sinds 1994 is HempFlax uit Oude Pekela (Gr.) actief als pionier in de teelt, verwerking en verwaarding van vezelhennep. Een eeuwenoud gewas dat actueler dan ooit is. Wist je dat je complete huizen van hennep kunt bouwen en dat het product veel wordt toegepast in de auto-industrie? De 2.200 hectare hennep die HempFlax jaarlijks verwerkt in Nederland en Roemenië wordt verbouwd door boeren in Nederland en Duitsland. Daarnaast heeft het een eigen akkerbouwbedrijf in Alba Lulia, Roemenië. Naast hennep worden daar ook andere gewassen verbouwd zoals vlas, soja en tarwe.


Certificering
HempFlax gebruikt zowel Teeltregistratie als Cloudfarm voor het managen van de hennepteelt. Ook wordt de software van Dacom gebruikt op het eigen akkerbouwbedrijf. Agronoom Bart de Vries legt uit: “Al onze hennep is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISCC Plus (International Sustainable Carbon Certificate). Die laatste is vereist vanuit de automotive industrie en legt vast welke milieu-impact de product heeft. Hennep is CO2-negatief. Het gewas legt koolstof vast en behalve het zaaien en oogsten zijn geen bewerkingen benodigd. Voor dit certificaat moet o.a. de perceelshistorie worden geregistreerd. Met hulp van Boer&Bunder verzorgt Dacom dit. Ligt een perceel in een beschermd gebied? Dan wordt dit geregistreerd en de partij apart verwerkt en opgeslagen. De exacte perceelslocatie kunnen we exporteren en uploaden naar de website van het certificeringssysteem.”


Historische data
De Vries werkt sinds 2022 bij HempFlax. “Alle historische data stond al in de Dacom software. Ik kon de volledige geschiedenis van mijn voorganger overnemen die we sinds 2019 hebben”, legt hij uit. “Ook voor de jaarlijkse audits zorgt de data voor veel gemak. Voor de certificering hebben we te maken met steekproeven. We delen de perceelsdata en locatie, zodat de juiste audit kan plaatsvinden.”


Benchmark
In het groeiseizoen reist De Vries tussen Roemenië en Nederland. “In Cloudfarm filter ik vooraf de percelen die ik wil bezoeken. De beste en slechtst presterende percelen bijvoorbeeld, op basis van NDVI-satellietbeelden. In een week kan ik nooit alle velden bezoeken. Ik neem dus een steekproef. Dat maakt mijn werk veel efficiënter. Op het platform heb ik direct inzicht hoe de gewassen ervoor staan en zo creëer je tevens een benchmark. Wat is boven- en wat beneden gemiddeld? Vooral de eerste 3 weken zijn cruciaal in de teelt.”



Data-analyse
In de wintermaanden is de agronoom bezig met data-analyse. “Dat is echt heel leuk om mee te werken”, zo zegt hij zelf. “Er zijn veel functies in de software die je kunt gebruiken, of de data exporteren naar Excel. Zo zet ik bijvoorbeeld alle opbrengstdata achter elkaar om te vergelijken. Met zo’n groot areaal kun je percelen goed vergelijken. Omdat de perceelshistorie bekend is kun je er enorm veel nuttige informatie uithalen. Ook vergelijken we op deze manier rassen met elkaar. Vooral in Duitsland wisselt de grondsoort van zand tot veen. Op basis van het bodemtype, locatie, ras, zaaidata en de opbrengst maak ik een data-analyse.”


Perceelsnavigatie
De perceelsregistratie wordt door HempFlax zelf uitgevoerd. De telers – die het gewas op contract verbouwen – hoeven hier geen administratieve handelingen voor uit te voeren. De loonwerkers die het bedrijf inhuurt voor de oogst werken ook met Dacom. “Dit heeft 2 voordelen”, legt De Vries uit. “Enerzijds heeft de loonwerker een overzicht van alle te oogsten percelen. Daarin geven we ook aan waar de toegang tot het perceel zich bevindt. Dat klinkt simpel maar, de oogst gaat soms dag en nacht door. Het laatste wat je wilt is met een oogstmachine uren rondrijden op zoek naar de juiste ingang. In Duitsland liggen percelen vaak erg afgelegen. Anderzijds wordt ook de opbrengst opgeslagen. Dit dient als basis voor de uitbetaling van de teler.”


Taakkaarten
Met plaats specifieke toediening of opbrengstmeten werkt HempFlax nog niet. “Het mooie aan de hennepteelt is dat na het zaaien geen bemesting of gewasbescherming benodigd is”, aldus De Vries. “Dat maakt de teelt mede CO2-negatief. “Op het eigen akkerbouwbedrijf van 800 hectare willen we wel met taakkaarten gaan werken. Daar maken we nu voor het eerst gebruik van no-till en vaste rijpaden. Plaats specifiek toedienen is de volgende stap.”


Bufferstroken intekenen
De teelt van vezelhennep in Europa is de afgelopen jaren hard gegroeid. Ook bij HempFlax. De Vries: “Dit jaar wordt ook hennep in Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geteeld. Deels nog op een kleine schaal bij wijze van proef. Het biobased bouwen met natuurlijke materialen neemt een vlucht. Daar is grondstof voor nodig. Ook deze percelen volgen we met Dacom. Vanwege het nieuwe GLB en 7e Actieprogramma gelden dit jaar nieuwe regels, zoals de verplichte bufferstroken. Die kunnen we met 1 druk op de knop intekenen. Dat maakt mijn werk een stuk eenvoudiger. Kost een handeling mij drie of vier klikken, dan ga ik met Dacom in overleg of het sneller kan. Dankzij korte lijntjes en een goede service is dat mogelijk.”

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!