Menu

GEO Irrigatie

Het project GEO irrigatie ontvangt steun uit het ELFPO.

In het project GEO Irrigatie ontwikkelen projectpartners Irriwatch, Mts. Wollerich, Mts, Sterenborg, Mts. Wiertsema en Siebring Akkerbouw nieuwe laagdrempelige digitale informatieproducten voor telers waarmee zij beter inzicht krijgen in de vochtbehoefte van gewassen.

Het grootste deel, meer dan 70%, van het beschikbare zoete water, wordt gebruikt in de agrarische sector. Een groot deel hiervan komt via irrigatie van percelen bij de gewassen. Hier treedt veel verspilling op door het ontbreken van inzicht over het moment van irrigeren, maar ook door het ontbreken van inzicht over de verschillende behoeftes aan vocht binnen een perceel. Digitalisering kan hier een enorme slag in maken. Dit project zet in op de koppeling van datatechnologie en het efficiënter aansturen van de irrigatie-installaties van akkerbouwers

De doelstelling van dit project is de oplevering van een prototype taakkaart die plaatsspecifiek de vochtbehoefte van de gewassen in kaart brengt en het irrigatiesysteem in het veld automatisch aanstuurt. ​


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!