Menu

Weet wat speelt op de grondmarkt in jouw regio

Grondgebruikers en eigenaren krijgen met de nieuwe tool Boer&Bunder Pacht inzicht in alle verpachte percelen landbouwgrond in Nederland. Niet alleen het type pachtcontract wordt weergegeven, ook is zichtbaar of het perceel duurzaam wordt verpacht en welke beloning hierbij hoort. Zo ontstaat een onafhankelijk, overzichtelijk een laagdrempelig platform voor pachter en verpachter

Sinds 2015 is Boer&Bunder hét digitale platform dat perceelsdata inzichtelijk maakt in 7 Europese landen. Ontwikkelaar Dacom – onderdeel van CropX – werkt continu aan het toevoegen en verbeteren van de functionaliteiten. Boer&Bunder Pacht is een nieuwe toevoeging die 25 april wordt gelanceerd tijdens het Boer, Bunder & Pacht evenement in Bunschoten-Spakenburg. Dit evenement brengt pachters, verpachters, beleidsmakers, rentmeesters en adviseurs bij elkaar.

Onduidelijkheid weggenomen
Boer&Bunder maakt gebruik van open data die in Nederland beschikbaar wordt gesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ivor Bosloper, CTO van Dacom, legt uit:

“Sinds enkele jaren wordt in de Gecombineerde Opgave gevraagd om aan te geven welk type gebruiksrecht boeren hebben. Simpel gezegd; om welke pachtvorm het gaat. Ook hebben we zichtbaar gemaakt of een perceel onder een Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) collectief valt. Boeren kunnen zo direct zien of zij kunnen deelnemen met hun perceel. Dat biedt hen mogelijk zicht op een bron van extra inkomsten.”

Beloning inzichtelijk
Met haar bedrijf Biodiversity in Business zet Frederiek van Lienen zich in voor duurzame verpachting van landbouwgrond. Zelf legt ze uit wat duurzaam precies inhoudt: “Steeds meer grondeigenaren en verpachters stellen bovenwettelijke eisen aan het gebruik van pachtgrond. Agrarische ondernemers willen mee met dit eisenpakket, maar verwachten daar wel iets voor terug. Langdurige afspraken voor de gebruiksperiode bijvoorbeeld of een korting op de pachtprijs. Boer&Bunder Pacht geeft verpachters de mogelijkheid hun zgn. verpachtersprofiel te uploaden. Daarbij hoort ook het beloningsstelsel voor de pachter. Als geïnteresseerde grondgebruiker krijg je zo meer inzicht in de mogelijkheden. Launching partner ASR is de eerste die dit gaat doen.”

Ook voor gemeentes
Verpachtende organisaties als ASR en Fagoed, maar ook gemeentes en het Rijksvastgoedbedrijf, hebben nu allemaal hun eigen platform. Boer&Bunder Pacht wil deze niet vervangen, maar fungeert als aanvulling. “Ook voor gemeentes en provincies is Boer&Bunder Pacht interessant”, vult Van Lienen aan. “Sinds het Didam-arrest zijn zij verplicht om percelen grond via een openbare inschrijving te verpachten. In de toekomst kunnen deze percelen aan het platform worden toegevoegd. Het zeker niet de bedoeling om de daadwerkelijke inschrijfprocedure via Boer&Bunder Pacht te laten lopen. Dat beheert de verpachter zelf.”

‘Weet wat er speelt’
“We realiseren ons dat de gebruikstitels ook gevoelig kunnen liggen in de sector en gaan er daarom bewust mee om”, benadrukt Bosloper. “De data is afkomstig uit openbare datasets die geen privacygevoelige informatie bevat.” Juist die openbaarheid is volgens Van Lienen de grote kracht voor de boer.

“Je kunt eindelijk zien wat er speelt in jouw regio. Daar heb je geen tussenpersoon meer voor nodig. Het type gebruiksovereenkomst, de voorwaarden, beloningen en ANLb-status krijg je direct te zien. Dat levert een gelijk speelveld op in de wereld van pachtgrond. Over duurzaam verpachten praten we al veel langer. Nu maken we het samen concreet.”

Boer&Bunder Pacht wordt 25 april geïntroduceerd tijdens het Boer, Bunder & Pacht evenement. Gebruikers van een Boer&Bunder Pro- of Premium-account kunnen direct met de tool aan de slag. Het uploaden van verpachtersprofielen is met het Premium-account mogelijk. Probeer de tool direct zelf op Boerenbunder.nl.

Over Boer&Bunder en Dacom:
Sinds 2015 is Boer&Bunder dé online tool om perceelsgegevens inzichtelijk te maken van 16 miljoen percelen in Europa. Het is een veelgebruikte website door boeren, loonwerkers, de agribusiness en makelaars. Boer&Bunder is actief in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Denemarken.Dacom Farm Intelligence is een internationaal opererend agri-techbedrijf met zijn wortels in de Nederlandse landbouw. Opgericht in 1987, door boer Jan Hadders, focust Dacom zich op innovaties op het gebied van adviseringssystemen, sensoren en precisielandbouw-oplossingen. In 2021 is Dacom overgenomen door CropX Technologies. Een wereldspeler op het gebied van data. Samen hebben de bedrijven bijna 25.000 klanten in meer dan 40 landen. Meer informatie op www.dacom.nl.

Over Biodiversity in Business:
Biodiversity in Business is een adviesbureau gericht op ondernemen met natuur, landschap en biodiversiteit. We werken veel in de landbouwtransitie en verbinden agrarische ondernemers en gebiedspartijen om samen te werken aan praktische oplossingen en in gebiedsprocessen. We schrijven geen rapporten maar werken in het veld. Met het vinden van een duurzaam toekomstperspectief, het oprichten van een gebiedscoöperatie of een nieuw verdienmodel. Wij staan voor vernieuwing door ondernemend samenwerken. Kijk voor meer informatie op onze website: www.biodiversityinbusiness.eu.MEER BOER&BUNDER UPDATES


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!