Menu

Op naar 10 ton inuline met FarmLook

René Schunselaar

Cichoreiverwerker Sensus maakt al meer dan 5 jaar gebruik van Dacom om de teelt van cichorei te verbeteren. Telers worden gesteund in het maken van beslissingen voor en tijdens de teelt. Met als doel een hogere gemiddelde opbrengst.  

Wanneer we eind november aanschuiven in het kantoor van René Schunselaar – manager agro bij Sensus – is de cichoreicampagne in volle gang. Uit de schoorstenen stijgt waterdamp op. Vrachtwagens uit Zeeland, Brabant, Limburg, Drenthe, Groningen en België rijden af en aan. Een gemakkelijk verwerkingsseizoen is het niet voor Sensus. Door een grillig groeiseizoen zijn er meer problemen met onkruid, wat het verwerkingsproces in de fabriek vertraagd. Dat brengt ons direct bij de link tussen Sensus en Dacom. Met datagedreven beslissingen ondersteunt het bedrijf telers om de teelt te verbeteren. Onder andere bij de onkruidbestrijding.

René Schunselaar van Sensus bij de verwerking van cichorei in Roosendaal, campagne 2021.
Cimone

Bijna 10 jaar geleden klopte Sensus bij Dacom aan. “We zochten een partner die met ons mee wilde denken om oplossingen te ontwikkelen waarmee we telers kunnen ondersteunen om het teeltrendement naar een hoger plan te tillen”, legt Schunselaar uit. “Eigenlijk een teeltevaluatietool waarmee telers hun eigen teeltprestatie kunnen evalueren en met collega’s in de regio vergelijken.

Dacom kreeg ruimte om dit te ontwikkelen. Als eerste werd de online teeltregistratie ingevoerd. De teeltdata wordt vergeleken met de opbrengstmonitor, die ‘Cimone’ wordt genoemd. In de cichoreimonitor staat het bereiken van 10 ton inuline per hectare centraal. Dat was bij de start nog gemiddeld 7 ton. Omgerekend betekent een stijging van 3 ton opbrengst een rendementsstijging van €1400 per hectare.”

Datagedreven adviesdiensten

Sensus en Dacom werken met driejarige contracten waarin steeds nieuwe aandachtspunten en doelen worden vastgesteld. In de laatste periode is onder andere Cloudfarm geïntroduceerd. Schunselaar: “Hierdoor zijn we begonnen met het gebruik van satellietbeelden om de teelt te volgen. Zo verzamelen we waardevolle data waarmee het groeiseizoen achteraf is te evalueren, samen met de teler. Teeltpartners CZAV en Agrifirm helpen daarbij. Waarom was de opbrengst goed of juist niet. De inzet van data wordt steeds belangrijker. Nieuw hierbij is opbrengstmeting op de rooimachine. Dankzij een Dacom-koppeling wordt de opbrengstdata van Vervaet Connect automatisch ingeladen. Drie rooiers zijn hier nu mee uitgerust”. 

Dacom heeft met Cloudfarm een koppeling met Vervaet Connect

In de afgelopen jaren hebben Dacom en Sensus heel wat functionaliteiten ontwikkeld. Schunselaar somt ze op: “zaaidatumbepaling, ziektepreventie voor bladschimmels, oogst en ligging en uiteraard de teeltregistratie.”

Voor ons als verwerker worden we door groei- en opbrengstmodellen geholpen om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Vooral naar de toekomst toe is dat een doel. 

Onkruidbestrijding

Naast de grillen van het weer heeft de cichoreiteelt met extra uitdagingen te maken. Vooral op het vlak van de onkruidbestrijding. “Door het wegvallen van belangrijke herbiciden is het lastiger geworden om onkruid onder de duim te houden”, erkent Schunselaar. “Door te helpen bij de keuze van het beste perceel en de beste zaaidatum hopen we het gewas een voorsprong te geven. In de beginperiode ontwikkelt cichorei zich traag. Onkruid krijgt dan snel de overhand. Er zijn sulfonyl-urea (SU) tolerante rassen, waarbij je met een hogere dosis herbicide Titus of Safari kunt spuiten. Dat kost wel 5 tot 10% opbrengst. Daarom dat cichorei de laatste 10 jaar niet zo’n opbrengstverhoging laat zien zoals de suikerbiet wel heeft gerealiseerd. Pas nu zitten we op het oude opbrengstniveau. Naast een beslissingshulp ondersteunen we telers financieel in het aanschaffen van precisie-schoffelapparatuur en een onkruidtrekker. Zelf hebben we voor 2022 een robot aangeschaft die autonoom kan zaaien en schoffelen. Daar willen we ervaring mee opdoen.”

Data zonder moeite

Sensus verplicht deelname aan Dacom niet, maar ruim 95% van de 600 aangesloten telers maakt er gebruik van. “Naast dat het de telers kan helpen het rendement van de cichoreiteelt te verhogen, moedigen we het gebruik aan met een meerprijs van €3 per ton cichorei”, zegt Schunselaar. Ons uiteindelijk doel is om samen met Dacom en de telers toe te werken naar 10 ton inuline per hectare cichorei. De datacollectie – waar de teeltadviezen op worden gebaseerd – zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd om de teler niet extra te belasten. Het groeimodel en opbrengstvoorspelling maakt hier deel van uit. We focussen op uitbreiding van de teelt, want de markt voor inuline is goed. Door laagdrempelig en eenvoudig te helpen met datagedreven teeltbeslissingen steunen we de teler.” Dit jaar bedraagt het areaal in ons land 3.855 hectare, zo toont data van Boerenbunder. Voor seizoen 2022 zoekt Sensus nog uitbreiding.

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!