Menu

Teler werkt steeds vaker structureel met taakkaart

Lud Uitdewilligen

Het gebruik van taakkaarten om plaatsspecifiek te werken is in 2021 met 35% toegenomen. Dat blijkt uit data die Dacom heeft verzameld over het afgelopen teeltseizoen. Of het nu gaat om plaatsspecifiek poten en zaaien, bemesten of gewasbeschermingsmiddelen toedienen. Het gebruik van taakkaarten neemt toe. Opvallend is dat steeds vaker satellietbeelden worden gebruikt om deze kaarten samen te stellen.

In 2020 becijferde Dacom voor het eerst hoe vaak er in de praktijk met taakkaarten wordt gewerkt. Op welke grond en met welke toepassing? Nu seizoen 2021 bijna te einde is kunnen we conclusies trekken op basis van praktijkdata voor dit jaar. Hieruit blijkt dat het totaal aantal taakkaarten – dat met Dacom Cloudfarm is gemaakt – met 35% is toegenomen. Ook het aantal gebruikers dat Cloudfarm inzet om AB-lijnen te beheren is flink gegroeid. Deze functionaliteit is in 2019 geïntroduceerd. In totaal zijn bijna 25.000 AB-lijnen aangemaakt en uitgewisseld tussen alle bekende gps-leveranciers.

Opvallend nieuw gewas

Wanneer de cijfers per gewasgroep worden uitgesplitst wordt snel duidelijk dat de aardappelteelt veruit het meest populair is. Niet alleen vanwege de omvang van dit gewas, maar ook vanwege het verdienmodel. Een besparing of meeropbrengst levert doorgaans het hoogste rendement op. Na dit gewas volgen wintergraan, suikerbieten en uien. Opvallende nieuwkomer is de teelt van graszoden, waarbij steeds vaker plaatsspecifiek wordt gewerkt. Qua grondsoort zijn geen wijzigingen opgetreden. Op zandgrond wordt het meest gewerkt met plaatsspecifieke toediening. Zavel en lichte kleigrond volgen. 

Veel Cloudfarm-gebruikers maken per groeiseizoen zo’n 10 taakkaarten. Bijvoorbeeld omdat het moment van bijsturen in de teelt beperkt is. Toch ziet Lud Uitdewilligen, Cloudfarm product-owner bij Dacom, dit wel verschuiven. “Steeds meer telers werken structureel met taakkaarten. Een kwart werkt op regelmatige basis met de techniek. In de cijfers is goed zichtbaar dat veel gebruikers experimenteren en zoeken naar de kansen voor hun bedrijf en gewassen.”

Top 6 populairste toepassingen

Dat de winst die te behalen valt varieert per bedrijf is zichtbaar in de top 6 van meest gebruikte toepassingen. Ten opzichte van 2020 is deze lijst ongewijzigd. De volgende toepassingen worden het meest gebruikt:

1. Bodemverbetering voor de teelt (variabel compost of kalk strooien)
2. Variëren van de pootafstand bij aardappelen
3. Variabel toedienen van vloeibare meststoffen in aardappelen, bieten en granen
4. Variabel toedienen van granulaat (t.b.v. aaltjesbestrijding in aardappelen)
5. Bijbemesten op basis van satellietbeelden
6. Variabele bodemherbicidebespuiting in uien

Het verschil in grondsoort komt in deze lijst naar boven. Op zandgrond wordt veel variabel bekalkt terwijl een herbicidebespuiting in uien op kleigrond populair is. Wat opvalt is dat in bijna de helft van alle toepassingen satellietbeelden aan de basis liggen. Uitdewilligen: “Dacom heeft de nauwkeurigheid van de beelden verbeterd. De gewasindex is nauwkeuriger door het toevoegen van de WDVI-waarde. Groeiverschillen in een volgroeid gewas zijn beter zichtbaar. Door satellietdata van meerdere jaren te combineren ontstaat de Bodempotentiekaart. Deze nieuwkomer is in 2021 door een groeiende groep deelnemers gebruikt. De nieuw geïntroduceerde Waarnemingskaart is nog weinig bekend, maar biedt de mogelijkheid om zelf onkruidplekken in te tekenen en om te zetten in een taakkaart.

Gebruikte machine- en sensordata voor taakkaarten in 2021
Nu nadenken over taakkaarten

“Het is nú de tijd om na te denken over taakkaarttoepassingen”, benadrukt Uitdewilligen. “We zien telers in het groeiseizoen te vaak tegen uitwisselingsproblemen aanlopen. Een seizoen is dan snel verloren. Door de winterperiode te gebruiken om het machinepark en de uitwisselbaarheid te optimaliseren wordt dit voorkomen. Bovendien kan tijdig hulp worden gevraagd aan collega-telers, dealers of leveranciers. Hopelijk bieden deze cijfers een inkijkje in de potentie van het werken met taakkaarten.”

“Tegelijk blijft onze focus bij het breed beschikbaar maken van taakkaarten voor akkerbouwers. Dit moet betrouwbaar, laagdrempelig en lonend zijn.”

Dacom werkt continu aan de doorontwikkeling van Cloudfarm met het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en toevoegen van praktische nieuwe functionaliteiten. Het structureel werken met taakkaarten vraagt een volgende automatiseringsslag. Uitdewilligen. “Taakkaarten worden nu 1 voor 1 gemaakt. Vaste templates (sjablonen) kunnen helpen om taakkaarten in bulk te maken. Denk aan een regelmatig terugkerende phytophthorabespuiting.”

Nieuwe functionaliteiten

Nieuw dit seizoen is het combineren van taakkaartlagen. Bijvoorbeeld om variabel te poten en granulaat toe te dienen. Iets waar nieuwe machines en terminals mee overweg kunnen. Deze mogelijkheid wordt komend seizoen verder uitgerold in Cloudfarm.

Planning met meerdere taakkaarten

Ook getest in 2021 is de Afwateringskaart. Deze toont automatisch de laagste plekken in een perceel voor het aanleggen van afwateringssleuven. Nieuw is verder de Schaduwkaart. Deze kaartlaag laat de mate van zonnestraling zien. Dit brengt schaduwwerking van een bomenrij in beeld.

Koppelingen

Niet alleen het aantal toepassers, ook het aantal aangesloten fabrikanten groeit. “We hebben koppelingen gemaakt met Vervaet (opbrengstmeting suikerbieten en cichorei), BBLeap (spuittechniek) en Raindancer (beregening)”, vertelt Uitdewilligen. “Er zijn meer koppelingen in ontwikkeling. Door de visualisatie van de machinedata te verbeteren wordt exact weergegeven hoe de bewerking is uitgevoerd t.o.v. de oorspronkelijke taakkaart. Het zijn allemaal voorbeelden van het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van Cloudfarm.”

Benieuwd geworden met welke taakkaarten je op jouw bedrijf aan de slag kunt gaan en direct rendement behalen? Neem contact op met sales@dacom.nl. In Cloudfarm kun je taakkaarten eenvoudig zelf maken en exporteren naar alle veelgebruikte merken terminals van trekkers en machines.


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!