Menu

Met Farmlook maakt aardappelspecialist Mydibel een digitalisatieslag

Flore Vanhemmens

Dacom Farmlook geeft de Belgische aardappelverwerker Mydibel de mogelijkheid om het teeltadvies verregaand te digitaliseren. Dat geeft veel gemak bij zowel de teler als afnemer. Het neemt werk uit handen, fouten worden voorkomen en de traceerbaarheid is waterdicht. Maar, er zijn meer voordelen. Zo vergemakkelijkt het programma de logistiek en de oogstplanning met de juiste aanduiding van percelen.

Familiebedrijf Mydibel uit Moeskroen produceert een exporteert sinds 1988 aardappelproducten vanuit België voor export over heel de wereld. Naast diepgevoren en verse frites ook granulaat, vlokken en allerhande specialiteiten. Het werkt daarvoor samen met aardappeltelers in België, Frankrijk en Nederland. In 2008 startte Mydibel met de zoektocht naar digitalisatie om de geleverde aardappelen traceerbaar te maken. Agronomist Flore Vanhemmens is er dagelijks actief met Dacom Farmlook, waar sinds 2017 mee wordt gewerkt. “Eerst met een kleine groep ‘key accounts’ en later met alle telers”, legt zij uit.

“We zochten een eenvoudig en overzichtelijk programma dat ieder jaar opnieuw vlot kan worden ingezet.”

Het persoonlijk contact met de teler is daardoor niet minder geworden”, benadrukt ze. “Dat blijft belangrijk.” Vanhemmens is verantwoordelijk voor de Vlaamse en Nederlandse telers en bezoekt deze regelmatig. “Ook de ondernemers die minder digitaal gedreven zijn kunnen ermee overweg.”

Flore Vanhemmens
Traceerbaarheid

De traceerbaarheid is voor Mydibel een belangrijk punt waar afnemers om vragen. “We weten precies welke partij van welk perceel afkomstig is en wat er gedurende de teelt heeft plaatsgevonden”, legt Vanhemmens uit. “Sommige afnemers hechten veel waarde aan lokaal geproduceerde producten. Dat kunnen we dankzij de registratie garanderen. Het past binnen de Farm to Fork-strategie die de Europese Commissie ambieert.” Telers beslissen zelf welke informatie Mydibel kan inzien. Zo krijgt het bedrijf alleen inzicht in de aardappelpercelen waar het ook de aardappelen van afneemt. Vanhemmens: “Teelt de akkerbouwer ook voor andere afnemers dan zien we deze niet. Mooi aan Dacom is dat de ondernemer zijn licentie uit kan breiden met bijvoorbeeld Cloudfarm, of om de teeltregistratie ook voor zijn andere gewassen te gebruiken. Mydibel verzorgt alleen de basislicentie voor de aardappelteelt. Grote landbouwers en loonwerkers gebruiken ook de module voor planning. Zij kunnen hun personeel of loonwerker opdracht geven welke percelen moeten worden gepoot, verzorgt en geoogst. De perceelregistratie kan al in de wintermaanden worden gemaakt.” Ook de perceelhistorie kan worden ingezien, wat voor huur- of ruilgrond handig is.

Veiligheidstermijn

Het bijhouden van de veiligheidstermijn nadat een product is toegepast heeft veel waarde voor de verwerker. Doordat Farmlook dit automatisch registreert en hiervoor actief waarschuwt worden geen fouten gemaakt. Mydibel benadrukt niet op de stoel van de teeltadviseur te gaan zitten. Ook die kijkt over de schouder van de teler mee. “Een lokale adviseur kan toegang krijgen tot Dacom en zijn adviezen en bevindingen in het veld registreren voor de boer. Dat doen mijn collega’s en ik eveneens. Omdat de adviseur de actuele voorraad meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kan inzien weet hij altijd of er voldoende voorraad aanwezig is. Hiervoor moet de landbouwer wel eerst toegang geven.”

Oogstplanning

Zodra de aardappelen zijn gepoot – of al ervoor – registreert de landbouwer zijn velden door deze in te tekenen. Voor de af land oogst plaatsvindt wordt nog eens geregistreerd waar moet worden geoogst en verladen. “Dat levert zoveel gemakken op”, weet de agronomist. “Onze transportafdeling heeft toegang tot het systeem om de perceelslocatie waar te nemen. Zo staan vrachtwagens nooit meer bij het verkeerde perceel. De routeplanner waarschuwt voor lage bruggen of een gevaarlijke plaats, zoals een nabijgelegen school. Medewerkers van de transportfirma bekijken de route en zien direct mogelijke knelpunten. We hopen dat Dacom deze functionaliteit ook snel uitrolt voor het verladen vanuit bewaarloodsen. Het idee is dat de teler aangeeft waar welk perceel ligt opgeslagen en het gebruik van kiemremmingsmiddelen registreert. Nu gebeurt dat op perceelsniveau, terwijl meestal de oogst van meerdere percelen in 1 cel of meerdere cellen ligt. Dat is een punt van aandacht voor Dacom.”

Digitaal naslagwerk

Naast de standaardrassen probeert Mydibel continu nieuwe variëteiten uit. Eerst op een kleine schaal en, bij voldoende succes, op een grotere schaal. Deze percelen volgt Vanhemmens nauwgezet.

“We weten exact wanneer wat is gestrooid en gespoten en kunnen zo de percelen goed vergelijken.”

Zo bepalen we welk ras potentieel heeft qua teelt en bewaring en of het geschikt is voor de fritesindustrie en aardappelspecialiteiten. Voor de toekomst is het zeer belangrijk om de juiste rassen te telen.”

Minder fouten

Vanhemmens en haar collega’s merken dat telers gerichter zijn gaan werken en nauwkeurig plannen. Bij de oogst en het af land leveren vinden minder fouten plaats. Niet iedere teler kiest ervoor om de extra functionaliteiten te benutten, maar iedereen kan er mee overweg. Niet alleen op de computer, maar ook met de app op de smartphone. Doordat de data tussen boer, adviseur en de medewerkers van Mydibel worden gedeeld is iedereen op de hoogte. Vanhemmens hoopt dat Dacom in de nabije toekomst met vergelijkbare programma’s koppelingen kan maken zodat één registratiesysteem volstaat. “Zeker bij industriegroenten zijn er verschillende systemen in gebruik. Wanneer data uitwisselbaar wordt levert dat voor iedereen veel werkgemak op. Dat is nog een grote wens.”

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!