Menu

Cloudfarm brengt de potentie van ieder perceel in beeld

Gert Sterenborg & Erik-Jan Blanksma

Dit seizoen verbetert Dacom de beschikbaarheid en kwaliteit van data in Cloudfarm. Met nieuwe satellietbeelden kan worden bijbemest of variabel gespoten. Nieuw is de potentiekaart. Op basis hiervan kan plaats specifiek worden gepoot of gezaaid. Softwareontwikkelaars Erik-Jan Blanksma en Gert Sterenborg vertellen over de vernieuwingen.
Meer en betere beelden

Dankzij het Europees Copernicus-project kan iedereen over gratis (gewas)data beschikken. Meerdere malen per week vliegen satellieten rond de aarde om beelden te maken. “Dat levert enorm veel data op die we in Cloudfarm beschikbaar stellen”, legt Erik-Jan uit. “De ruwe data moet eerst bewerkt worden. Op dit vlak hebben we grote stappen gezet. Nieuwe techniek maakt het mogelijk om meer data sneller te verwerken en een betere kwaliteit af te leveren. Hangt er bewolking, dan keurt de software automatisch beelden af. Deze beelden laten we nu ook zien. Dat was een veelgehoorde klantwens. Je kunt zo zelf beelden beoordelen. Een overzichtelijke tijdlijn laat de opnames zien.”

Met de nieuwe tijdlijn is in één oogopslag de ruimtelijke variatie in de tijd te zien voor de groei van een perceel. In de tijdlijn worden ook de afgekeurde beelden getoond.
WDVI-beelden

Deze satellietbeelden tonen de NDVI-waarde. Dat is de groendichtheid van het gewas. Hoe meer biomassa, hoe hoger de waarde. “Een nadeel van NDVI is dat het beeld verzadigd raakt wanneer het gewas is volgroeid”, vervolgt collega Gert. “De satelliet ziet niet het verschil tussen een vol en zeer vol gewas aardappelen. Daarom dat we WDVI-beelden hebben toegevoegd aan Cloudfarm. Deze meetmethode kijkt ook naar de reflectie van de kale bodem, wat het contrast verbetert. Zo kun je midden in het seizoen toch een taakkaart maken. Bijvoorbeeld voor bijbemesting.”

Een perceel aardappelen dat bijna is volgroeid. Links: een verzadigd NDVI beeld met bijna alle waarde tussen 0,80 – 0,89. Rechts: het WDVI-beeld met meer contrast.
Bodempotentiekaart

“We hebben WDVI-beelden van de laatste 6 jaar tot onze beschikking”, zegt Erik-Jan. “We zoeken patronen in deze data. Door beelden van de laatste 5 jaar over elkaar te leggen halen we seizoensinvloeden eruit en zien we welke delen van het perceel consequent beter of minder presteren, ten opzichte van het gemiddelde. Hierop baseren we de bodempotentiekaart. Dat is voor akkerbouwteelten interessant. Zonder dat gewas- of bodemdata bekend is kan een gebruiker direct met taakkaarten aan de slag, op basis van deze bodempotentiekaart.” Gert – zelf parttime akkerbouwer – ziet kansen om plaats specifiek te zaaien en poten. “Het kan daarnaast een hulpmiddel zijn om specifiek op zoek te gaan naar problemen in een perceel en om nauwkeuriger te bemonsteren of scannen.”

De bodempotentiekaart van een perceel.
Meerdere datalagen

De data in Cloudfarm wordt automatisch verwerkt op basis van algoritmes. Gert: “Ook het algoritme kan een fout maken, door goede beelden af te keuren. Gebruikers kunnen handmatig alsnog een goedkeuring geven. Daar helpen kleurenfoto’s bij, om beter te zien wat de satelliet heeft vastgelegd. Denk aan schaduwwerking van een schuur of bomenrij. De satelliet kan het gewas hier minder goed monitoren. Handmatig grijp je in. Deze delen – maar ook een verzopen of verdroogde plek – kun je anders behandelen. In Cloudfarm pas je met een paar klikken de taakkaart aan. Ook nieuw is dat een taakkaart meerdere lagen kan bevatten. Zo kun je tegelijk plaatsspecifiek poten en bemesten. De kaart stuur je draadloos naar de terminal.”

Koudwatervrees

Worden satellietbeelden veel gebruikt voor het maken van taakkaarten? Erik-Jan: “We merken nog koudwatervrees. Het vraagt durf om plaatsspecifiek aardappelen te poten of uien te zaaien. De resolutie van de beelden is 10×10 meter. Dat is voldoende omdat machines minimaal 3 meter breed zijn. In het geval van spuiten en strooien praat je al snel over 40 meter of meer. Voor de meeste toepassingen zijn de beelden in Cloudfarm perfect. De kosten zijn laag, de techniek laagdrempelig en de besparingspotentie groot.”

Bijbemesten van aardappelen met satellietbeelden
‘Onze ontwikkelaars werken in een unieke omgeving’

Ontwikkelaars Erik-Jan Blanksma en Gert Sterenborg noemen het werken bij Dacom uniek. Gert: “Met een hecht en progressief team bedenken, maken en ondersteunen we Cloudfarm. Werkt het niet naar behoren, dan hoor je dit razendsnel terug van gebruikers. De ontwikkeling gaat enorm snel. Omdat je steeds in kleine stapjes werkt besef je dat niet altijd.” Erik-Jan: “Dacom is een relevante organisatie. Wij helpen indirect mee aan de voedselproductie en het creëren van een beter milieu. Dankzij onze software kunnen gebruikers kosten besparen en het milieu ontzien. Als buitenstaander heb ik veel bewondering voor de boer gekregen. Hij moet zoveel disciplines beheersen. Daarom staat gebruiksgemak altijd op 1. Ondernemers moeten steeds meer bewijslasten aandragen voor controles. Kunnen wij dat proces vereenvoudigen, dan is onze missie geslaagd.”

Erik-Jan Blanksma (links) en Gert Sterenborg (rechts) werken binnen Dacom aan het gebruik van satellietbeelden voor precisielandbouw toepassingen.

De vernieuwingen van satellietbeelden maken onderdeel uit van het project Basispakket Precisielandbouw in het kader van POP3 Samenwerking voor innovaties Noord Nederland.


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!