Menu

De techniek moet zo laagdrempelig mogelijk zijn

Berend Jansema

Akkerbouwer Berend Jansema uit Sellingen (Gr.) heeft inmiddels 4 jaar ervaring met precisielandbouw op zijn 180 hectare tellend akkerbouwbedrijf. Dat ligt tegen de Duitse grens en kenmerkt zich door kilometerlange percelen met leemhoudende zandgrond. In de teelt van zetmeelaardappelen en zaaiuien experimenteert Jansema onder andere met het variëren van de stikstofbemesting en bodemherbicide. Het effect daarvan is wisselend, vooral door de weersomstandigheden. “Het begint met de techniek, die moet laagdrempelig zijn”, zegt hij resoluut.

In een korte tijd passeren heel veel onderwerpen in het gesprek met Jansema. De akkerbouwer experimenteert met gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, groenbemesters, tracht geen glyfosaat te gebruiken, niet kerende grondbewerking toe te passen en precisielandbouw. In 2019 werd in het Veenkoloniaal bouwplan de uienteelt geïntroduceerd. Dit gewas biedt een belangrijke opening voor precisielandbouw. Om te beginnen het variabel toedienen van de onkruidbestrijding. “Afgelopen jaar lukte het helaas niet vanwege de weersomstandigheden”, legt hij uit. “Dit jaar doen we een nieuwe poging.”

Alle data op 1 plek

Jansema startte in 2017 met Teeltregistratie van Dacom, waarna Cloudfarm snel volgde toen hij zich bij een van de studiegroepen aansloot. “Ik kwam van een ander registratieprogramma waardoor de nieuwe software gewenning vroeg. Het gebruiksgemak van de smartphone-app is groot en door de koppeling met Optimeel (Avebe) en Unitip (Cosun) heb ik alle data op 1 plek. Cloudfarm ervaar ik als laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. In enkele klikken heb je een taakkaart gemaakt. Bodemmonsters van The Soil Company, opbrengstdata van mijn rooimachine of satellietbeelden. Ze staan allemaal in Cloudfarm om kaarten mee te maken. Pas wanneer het zo gemakkelijk is ga je het gebruiken. Mijn gps-lijnen beheer ik ook allemaal in Cloudfarm. Omdat ik John Deere rijd heb ik intensief MyJohndeere gebruikt. Gelukkig is er een koppeling waardoor ook dit met Cloudfarm werkt. Wanneer ik een verbetering aandraag zie je die snel worden doorgevoerd. Dat is het voordeel van de korte lijntjes met Dacom en hun prima helpdesk.”

Natuur bepaalt

In zijn eerste jaar startte de akkerbouwer met het variabel strooien van stikstof in de zetmeelaardappelen. Daarvoor werden satellietbeelden van de biomassa gebruikt. Op een zeer bont perceel werd getracht de opbrengst gelijk te krijgen, wat goed lukte. Jansema: “Afgelopen jaar stonden op hetzelfde perceel aardappelen en heb ik de proef herhaald. Deze keer zonder positief resultaat. Ik heb met giften van 0, 50 en 100 kilo stikstof gewerkt en het perceel wekelijks behandeld. Achteraf had die 0 eigenlijk 25 of 50 kilo moeten zijn. Door grote droogte deed de stikstof heel lang niks, waardoor een te lage startgift opbrengst kostte. Had er aan de basis meer kunstmest gelegen, dan was het anders uitgepakt. Ik werk veel met drijf- en stalmest. Het is onberekenbaar wanneer die nutriënten vrijkomen. Uiteindelijk bepaalt de natuur het succes.”

Taakkaart voor het bijbemesten van zetmeelaardappelen met satellietbeelden
Handicap

Dit weerhoudt Jansema niet om te experimenteren. Afgelopen seizoen werd een nieuwe Vicon kunstmeststrooier aangeschaft. Die kan per schijf variëren met de afgifte. Daarvoor maakt hij zelf een taakkaart met blokken van 50×22,5 meter in Cloudfarm. “Maak je blokjes van 3 meter dan reageert de strooier daar niet op. Hij moet dan teveel variëren”, weet hij. Langs een bomenrij pas ik de taakkaart handmatig aan. Daar kun je wel veel stikstof strooien, maar het wordt nooit benut. Een handicap is dat niet altijd satellietbeelden voorhanden zijn vanwege bewolking. Cloudfarm filtert beelden met bewolking er automatisch uit. Graag zou ik deze wel zien, omdat ik ze misschien deels kan gebruiken. Een alternatief is sensoren toepassen, daar heb ik me nog niet in verdiept. We kunnen heel veel meten, maar ijklijnen missen soms en het is arbeidsintensief. Het liefst gebruik ik een systeem dat net zo laagdrempelig werkt als Cloudfarm.”

De cursus precisielandbouw maakt onderdeel uit van het project Basispakket Precisielandbouw in het kader van POP3 Samenwerking voor innovaties Noord Nederland. Dankzij deze steun kan de cursus tegen beperkte kosten worden aangeboden.

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!