Menu

Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken.

Arjan Schrauwen

Een perceel uitmeten, eventuele hoogteverschillen bestuderen of de opbrengstverwachting inzichtelijk krijgen met behulp van groeicurves. Akkerbouwer Arjan Schrauwen maakt hiervoor graag gebruik van Boer&Bunder. Vooral bij huur of aankoop van percelen is het een waardevolle tool om een goede quickscan te maken.

In Boer&Bunder zijn ruim 700.000 landbouwpercelen in Nederland opgenomen. Ook de percelen waarop Maatschap Schrauwen-Deijkers uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek haar akkerbouwgewassen heeft staan. Daarmee beschikt Arjan Schrauwen, die samen met zijn vrouw Caroline het bedrijf bestiert, over waardevolle data van zijn percelen. Met zijn pro-abonnement heeft de akkerbouwer onder meer inzicht in welke gewassen er eerder stonden, tot 9 jaar terug. Maar ook andere perceelsgegevens worden veelvuldig geraadpleegd.

Inzicht in potentie van perceel

“Wij hebben een akkerbouwbedrijf van ongeveer 80 hectare”, vertelt Schrauwen. “Daarbij telen we onze aardappelen en granen in een vruchtwisselingsschema van 1 op 4. Voor de andere gewassen – cichorei, stamslabonen, uien of sjalotten, en suikerbieten – hanteren we een 1 op 8-rotatie.” De gewassen uit het vaste bouwplan staan grotendeels op eigen grond, meestal op percelen van 10 of 11 hectare groot. “Maar voor een deel maken we ook gebruik van huurland.”

In het laatste geval wil je als ondernemer weten wat de potentie van een de huurgrond is. En dat geldt des te meer bij de aankoop van een perceel. Schrauwen: “Wij hebben 2 jaar geleden grond bijgekocht. Voorafgaand ga ik zo’n perceel helemaal onderzoeken. De historie en grondsoort, maar ook de lengtes uitmeten en de hoogtes in kaart brengen. In dit geval moesten we een pad aanleggen. Met de kadastrale gegevens erbij weet je exact hoe dat uitpakt.”

Eigen analyses maken

Al deze data wordt met behulp van Boer&Bunder inzichtelijk gemaakt. Schrauwen is dan ook sinds de lancering in 2015 gebruiker. In eerste instantie van de gratis versie, maar met de betaalde variant kan hij nu veel meer informatie inzien. “Het is het geld dubbel en dwars waard”, zegt de ondernemer. “Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond. En dat is uiteindelijk toch de basis van je teelt.”

“Je hebt snel overzicht en kunt met de data eigen analyses maken van grond”

Soms is het risico van een bepaald huurperceel te groot, geeft Schrauwen aan. “Met Boer&Bunder kun je dat vooraf checken. Zo kunnen de hoogtekaarten van een perceel duidelijk maken dat je maatregelen moet treffen, bijvoorbeeld het graven van greppels. Verder bieden de watertrappen inzicht in de hoogtes van de grondwaterstand. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij beregenen.”

Eventueel bijsturen waar nodig

Schrauwen gebruikt Boer&Bunder op zijn mobiel om data in het veld direct te kunnen raadplegen. Daarnaast kan hij op de vaste computer eenvoudig inzoomen op percelen. “Dat geldt vooral voor het opmeten van percelen. Die gegevens zijn niet alleen handig voor onszelf, maar ook voor bijvoorbeeld het opgeven van percelen bij RVO. Daarnaast kun je per perceel de satellietkaarten aanklikken om te zien waar de groei van het gewas beter of minder is. Vaak is dat een bevestiging van wat je zelf al hebt gesignaleerd. De data kan aanleiding zijn om onze taakkaarten op te halen en bijvoorbeeld bij te sturen met compost of mest. Het is al met al een mooie manier om een quickscan te maken van percelen.”

Bron: BoerenBusiness

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!