Menu

Van onze gronden hebben we het organische stofgehalte goed in beeld. Met Cloudfarm kunnen we hier nu eenvoudig op sturen.

Wilbert en Jurgen Siebring

Wilbert Siebring (58) heeft samen met zijn zoon Jurgen (31) een akkerbouwbedrijf in Oranjedorp. Door met taakkaarten te sturen op verschillen in de bodem willen ze het teeltrendement van verschillende gewassen verbeteren.

Het traditionele veenkoloniale bouwplan van 150 hectare met suikerbieten, zetmeelaardappelen en gerst is de laatste jaren uitgebreid met nieuwe gewassen als Valeriaan en zaaiuien. Deze teelten hebben een aantrekkelijk saldo. Valeriaan is wel gevoelig voor aaltjes. De leemhoudende zandgronden zijn dat ook. In de strijd tegen aaltjes is de aardappelteelt teruggebracht van 1 op 2 naar 1 op 3. Naast een ruimere gewasrotatie en het strooien van compost wordt in de teelt van aardappelen granulaat variabel toegediend. Net als de vloeibare meststof NTS.

“De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in bodemscans en opbrengstmeting op onze aardappelrooier. Van onze gronden hebben we het organische stofgehalte goed in beeld. Met Cloudfarm kunnen we hier nu eenvoudig op sturen.”

Siebring Akkerbouw is als bedrijf ook betrokken in de cursus precisielandbouw van Dacom en HLB: “Samen met andere telers streven we naar een beter saldo en duurzamere teelt. Een mooi resultaat is dat het werken met taakkaarten is ingepast in onze bedrijfsvoering. Daar hebben wij nu al gemak van”.

Wil je weten hoe Wilbert taakkaarten maakt met Cloudfarm? Bekijk dan onderstaande video. Neem voor vragen of advies vrijblijvend contact op via info@dacom.nl.

De cursus precisielandbouw maakt onderdeel uit van het project Basispakket Precisielandbouw in het kader van POP3 Samenwerking voor innovaties Noord Nederland. Dankzij deze steun kan de cursus tegen beperkte kosten worden aangeboden.

Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!