Menu

Taakkaart top 6: De meest gebruikte toepassingen

Lud Uitdewilligen

Cloudfarm is hét programma om taakkaarten mee te maken voor een breed aantal toepassingen. Of het nu gaat om variabel bemesten, bespuiten, poten of bekalken. De data die hier aan ten grondslag ligt varieert. Dacom zet de 6 meest gebruikte toepassingen van 2020 op een rij. Wat gebruiken akkerbouwers in de praktijk en met welke data onderbouwen ze hun beslissing?

Cloudfarm is uitgegroeid tot één van de meest populaire programma’s voor de praktische toepassing van precisielandbouw in Nederland. Naast (teelt)registratie, gps-lijnen delen, machineregistratie en gewascontroles (scouting) maken steeds meer akkerbouwers en loonwerkers gebruik van de taakkaartgenerator. Opvallend: een derde van alle taakkaarten is gemaakt in de Dacom precisielandbouwcursus. Lud Uitdewilligen, Product Owner van Cloudfarm, merkt op dat het deels experimentele taakkaarten betreft. Ook valt op dat bijna driekwart van alle taakkaarten wordt gebruikt op zandgrond. Door grote bodemvariaties is plaats specifiek werken hier snel lonend.

Aardappel kent meeste gebruikers

Het is niet gek dat aardappelen de meeste taakkaart-toepassingen kennen. Ongeveer de helft van alle taakkaarten is in 2020 voor dit gewas gemaakt. Ook voor mais, grasland, suikerbieten en wintergraan worden relatief veel taakkaarten gemaakt. Een aanzienlijk deel is gemaakt voor bodemverbetering; zoals bekalken of compost strooien. Deze categorie is goed voor 15% van het totaal in 2020. In het seizoen wordt vooral plaats specifiek bemest.

Top 6 meest gebruikte toepassingen in 2020

1. Bodemverbetering voor de teelt (compost strooien of variabel bekalken).
2. Variëren van de pootafstand bij aardappelen.
3. Variabel toedienen van vloeibare meststof (NTS) in aardappelen.
4. Variabel toedienen van granulaat t.b.v. de aaltjesbestrijding in aardappelen.
5. Bijbemesten op basis van satellietbeelden.
6. Variëren van een bodemherbicidenbespuiting in uien.

Zand en klei

Kijken we naar de resultaten van de Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL), dan is ook hier zichtbaar dat de bovenstaande toepassingen vaak terugkomen. Variabel bekalken, toedienen van de stikstofmeststof NTS en toedienen van granulaat als Vydate zijn typische toepassingen voor zandgrond. Variëren met een bodemherbicide (zoals Stomp) wordt dan meer op kleigrond toegepast, al zijn er ook gebruikers op zandgrond. Het variëren van de pootafstand is op beide grondsoorten populair. In consumptie- en pootaardappelen op klei vooral om een gelijkmatige sortering te krijgen. Bij zetmeelaardappelen op zandgrond wordt gevarieerd voor een hoger gehalte zetmeel.

Herkomst van data

De data die ‘onder’ de taakkaarten ligt is afhankelijk van de toepassing. Bij het uitvoeren van bodemverbetering gaat dat bijna altijd om bodemscans. Bijvoorbeeld met de Veris-scan of Dualem, maar ook de HLB LIAB-methode. Enkele telers gebruikte satellietbeelden van kaal land om structuurplekken te herkennen. Voor het variëren van de pootafstand is op kleigrond een bodemscan populair. Er wordt dan op het lutumgehalte gestuurd. Op zandgrond worden veelal hoogtekaarten gebruikt. Dankzij de machinekoppeling wordt de hoogteregistratie van de trekker automatisch ingeladen en opgeslagen door Cloudfarm. Lage plekken hebben in de regel een hoger gehalte organische stof. Voor bij-bemesten in het seizoen zijn satellietbeelden populair. Sommige telers hebben daarnaast een gewassensor – zoals de Fritzmeier Isaria – die wordt gebruikt.

Gebruikte machine- en sensordata voor taakkaarten 2020
Leerproces

Dacom richtte in 2019 precisielandbouw-studiegroepen op voor beginners, gevorderden en specifiek voor loonwerkers. Het verwerken van data en maken van taakkaarten is een onderdeel in deze groepen. “Tijdens de cursus krijg je de mogelijkheid het werkproces en de techniek te testen”, legt Uitdewilligen uit. “Het is een kwestie van doen. Gaat het in het seizoen niet goed, dan blijft het vaak liggen en dat is zonde. Het lukt bijna iedereen om zelf taakkaarten te maken.”

“Omdat het grid van de taakkaart met AB-lijnen automatisch in de juiste rijrichting wordt gelegd zorgt Cloudfarm voor veel gemak.”

Volgens Uitdewilligen gaat het vaak mis wanneer de taakkaart naar een terminal wordt geëxporteerd. “Naar aanleiding van de taakkaarttest van vakblad Trekker hebben we deze functie verbeterd. De taakkaart wordt automatisch in de juiste mappenstructuur gezet, afhankelijk van het merk terminal dat je kiest. Ook hebben we de optie toegevoegd om zelf het grid in te kleuren. Het advies blijft om je ’s winters voor te bereiden. Je hebt dan tijd om de dealer of fabrikant te raadplegen voor technische ondersteuning.” Het grote aantal gebruikers brengt een diversiteit aan terminals met zich mee. Dacom ondersteunt de meest voorkomende merken. Onder andere Trimble, Fendt, Müller, John Deere, Raven en Amazone zijn veelgebruikt.

Met één klik voeg je een taakkaart toe aan een planning in je teeltregistratie. Naast standaard doseringsstrategiën kun je klasses en doseringen handmatig aanpassen of inkleuren op de kaart. Door het kiezen van machines en AB-lijnen wordt de werkbreedte en de rijrichting van het grid van de taakkaart automatisch goed gezet. Zo is een taakkaart binnen 5 minuten gemaakt. Je kunt een taakkaart downloaden of draadloos versturen naar je trekker terminal.
Nieuwe functionaliteiten

Volgens Uitdewilligen is het leerzaam de toepassing goed te toetsen. “Om te weten wat het effect van plaats specifiek werken is kun je eenvoudig nul-stroken aanleggen: Werkbreedtes met de standaard dosering of pootafstand. In de Cloudfarm taakkaartgenerator kun je eenvoudig een strook intekenen. Aan de hand van opbrengstmeting of proefrooiingen is het effect te evalueren.” Op basis van praktijkervaringen afgelopen seizoen voert Dacom verbeteringen door voor 2021. Zo willen we kijken of je meerdere datalagen kan gaan gebruiken. “Bijvoorbeeld bekalken op basis van pH en OS”, noemt Uitdewilligen als voorbeeld. “Ook willen gebruikers tijdens het poten of zaaien zowel variabel granulaat als meststof toepassen.”

Benieuwd geworden met welke taakkaarten je op jouw bedrijf aan de slag kunt gaan en direct rendement behalen? Neem dan contact op met sales@dacom.nl. In Cloudfarm kun je taakkaarten eenvoudig zelf maken en exporteren naar alle veel gebruikte merken terminals van trekkers en machines.

De cursus maakt onderdeel uit van het project Basispakket Precisielandbouw in het kader van POP3 Samenwerking voor innovaties Noord Nederland. Dankzij deze steun kan de cursus tegen beperkte kosten worden aangeboden.


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!