Menu

Boer, Bunder, Burger

Ivor Bosloper

Afgelopen week lanceerden we de webapplicatie Boer&Bunder, en met succes! De website trok in een paar dagen ruim 5000 gebruikers, meer dan 200.000 percelen werden bekeken. De ontvangst was vooral positief. De applicatie is ‘heel makkelijk’, ‘erg leuk’, en we ontvingen tal van suggesties hoe we de applicatie kunnen doorontwikkelen. Maar men maakt zich ook zorgen: ‘wordt het niet heel makkelijk nu om misbruik te maken?’ en ‘hoe zit het met privacy?’ In deze post graag een nadere uitleg bij ons initiatief.

Open Data

Open data zijn gegevens die iedereen mag gebruiken en verspreiden. De overheid stimuleert het vrijgeven van data, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat om handige toepassingen en nieuwe producten te ontwikkelen, zoals app’s.

Voor Boer&Bunder maken we gebruik van verschillende open data, maar we bepalen onder geen beding of data openbaar mag zijn. Andere instanties, zoals de overheid, bepalen wanneer data openbaar mag zijn of niet. Eventuele bedrijfsgegevens die zichtbaar zijn op onze website zijn door een gebruiker zelf (of met toestemming van de gebruiker) gedeeld. Deze informatie beperkt zich tot de locatie van de boerderij en eventueel contactmogelijkheden via social media.

Wij maken data die eerder verspreid in verschillende portalen werd aangeboden, visueel beschikbaar op perceelsniveau. Het was nog nooit zo makkelijk om deze data per perceel op te roepen en in te zien. We hopen zo meer inzicht te bieden in de percelen van Nederland, in de eerste plaats voor boeren, zodat zij nog betere besluiten kunnen nemen in het kader van voor hun bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gewasrotatie). Maar ook voor andere partijen waar de boer mee communiceert, zoals loonwerkers, makelaars en adviseurs, en wellicht ook burgers die graag meer willen weten over de herkomst van voedsel. Open data is hierbij een middel.

BRP

Sommige boeren blijken verrast door de beschikbaarheid van (historische) gegevens over gewasrotatie. Deze gegevens hebben we ontleend aan de Basisregistratie Percelen, de BRP, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit databestand bestaat uit de locatie van landbouwpercelen met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. De omgrenzingen van de landbouwpercelen zijn gebaseerd op het Agrarisch Areaal Nederland. Meer informatie over open data die door de RVO beschikbaar wordt gesteld, vind je hier.

Visie Boer&Bunder

Er wordt in Nederland veel data rondom de boer verzameld. Denk naast satellietbeelden en de basisregistratie bijvoorbeeld ook aan kadastergegevens en waterkwaliteit. Maar waar blijft die data? Kan die data ook weer terug naar boer? Zodat de boer er in zijn bedrijfsvoering ook iets aan heeft? Dit soort vragen liggen aan de basis van het initiatief Boer&Bunder.

We proberen de applicatie te ontwikkelen als een generiek stuk gereedschap, dat door verschillende partijen voor verschillende doeleinden te gebruiken is. Primair is Boer&Bunder een informatie-tool voor boeren waarmee je data kan opzoeken en delen. We zijn benieuwd naar hoe boeren en andere partijen de tool gaan gebruiken, en welke ideeën er ontstaan over wat je er nog meer mee zou kunnen doen.

Boer&Bunder staat voor een constructieve, zorgvuldige omgang met agrarische data. Vanuit die positie willen we graag in gesprek over de voordelen van open data, en de winst van het koppelen van data of hergebruik van data. Wij geloven dat hoe meer mensen zich buigen over de voor- en nadelen van het delen van data, hoe rijker, interessanter en meer toegepast de toepassingen die op basis ervan ontwikkeld worden.

Unieke kenmerken Boer&Bunder

  • Wij zijn voor bezoekers vrij en open toegankelijk, zonder inlog account
  • Wij bieden informatie over alle landbouwpercelen van Nederland, niet alleen die van een individuele boer
  • Wij stellen meerdere open data sets beschikbaar (gewasrotatie, natuur, hoogte, groei) en tonen die ook op alle landbouwpercelen
  • Via de share functie is ieder zoekresultaat makkelijk te delen
  • Een boer kan – als hij dat wil – vanuit zijn eigen managementpakket data uploaden. Hij hoeft data dus niet apart en opnieuw in te voeren
  • De site werkt ook goed op tablet en smartphone

Boer, Bunder, Burger

Zelf zien we ook een mooie kans in Boer&Bunder als communicatiemiddel richting de maatschappij. Door data makkelijk beschikbaar te stellen en deelbaar te maken wil Boer&Bunder boeren helpen om te communiceren over hun bedrijf door zichtbaar te maken waar zij trots op zijn. De applicatie kan zo bijdragen aan een open dialoog tussen boer en burger en kansen bieden om nieuwe relaties op te bouwen en partnerschappen te ontwikkelen. Dat ontwikkeltraject willen we graag samen met boeren aangaan.

Heb je wensen of ideeën? Laat het ons weten via info@dacom.nl


Dacom is nu officieel CropX!

Je hebt het misschien al gemerkt: Dacom is nu officieel CropX geworden. En met deze nieuwe naam komt ook een nieuwe website! Ondanks de verandering van naam blijven onze producten en diensten hetzelfde! Je kunt nog steeds vertrouwen op de kwaliteit van Dacom en onze producten gemakkelijk online bestellen in onze webshop.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via service@cropx.com. We helpen je graag verder!