Menu

Als een perceel bespoten is wordt deze automatisch vastgelegd in onze teeltregistratie.

Fré Dilling

Om efficiënt te kunnen werken op zijn akkerbouwbedrijf in Drouwenerveen (Dr.) werkt Fré Dilling sinds 2 jaar met Cloudfarm. In de wintermaanden maakt de 33-jarige akkerbouwer de gehele jaarplanning voor alle werkzaamheden en bespuitingen en de bemestingsstrategie. De percelen en AB-lijnen staan netjes in Cloudfarm opgeslagen. “Als iets beter, goedkoper en sneller kan dan heb ik altijd interesse”, zegt hij zelf.
Massey Ferguson gekoppeld aan Cloudfarm

Fré werkte al meerdere jaren met de Teeltregistratie van Dacom. Op het bedrijf worden naast het traditioneel Veenkoloniaal bouwplan – met zetmeelaardappelen, suikerbieten en zomergerst – ook asperges en blauwe bessen geteeld. “Door het voorraadbeheer volledig te digitaliseren is het veel eenvoudiger om de teeltadministratie op orde te hebben voor onze Global Gap certificering”, legt hij uit. “Afgelopen jaar ben ik begonnen met de cursus precisielandbouw van Dacom. Zo kwam ik met Cloudfarm in aanraking.

“Toen we afgelopen winter een nieuwe trekker kochten hebben we bewust gekozen voor de koppeling met Cloudfarm. Dankzij de samenwerking die Dacom heeft met importeur Mechan Groep is dat af fabriek mogelijk.”

De 180 pk 7718S werd daarvoor uitgerust met een geïntegreerd rtk-gps systeem. Die is bovendien voordeliger in aanschaf dan het achteraf laten opbouwen. Onze niet-Isobus veldspuit heeft zijn eigen Trimble gps-sectieschakeling.”

Na aanschaf van een Massey Ferguson 7718S met de Datatronic 5-terminal en TaskDocPro kon Fré Dilling Cloudfarm koppelen voor het verzenden en ontvangen van taken, perceelsdata en de trekkerkarakteristieken.
Gebruiksgemak

Fré runt het bedrijf met vader Harrie die de spuitwerkzaamheden op zich neemt. Zijn moeder neemt de asperge- en bessenteelt en boerderijwinkel grotendeels op zich. “De spuitplanning maak ik samen met mijn teeltadviseur in maart”, zo licht Fré toe. “Uiteraard kan dat in het seizoen wijzigen wanneer een bespuiting wegvalt of de dosering wijzigt. Wijzigingen zijn altijd te doen, maar de basis staat.”

Voor Harrie is er veel gemak: “In de trekkerterminal staat precies welke percelen moeten worden bespoten, welke middelen, dosering en de totale hoeveelheid.”

“Dat werkt erg gemakkelijk. Als een perceel bespoten is wordt deze automatisch vastgelegd in onze teeltregistratie. Ook het kunstmest strooien voeren we via taken uit.” Deze taken kun je in het veld aanmaken, inzien en wijzigen met de Teeltregistratie app. 

De lay-out van de MF terminal is anders dan Cloudfarm. Dilling verstuurt één groep taken (percelen) per spuitronde om het overzicht te behouden. Wel worden alle taken voor het gehele seizoen vooraf opgesteld.
Compatibiliteit

Omdat de veldspuit niet is gekoppeld registreert Cloudfarm hier geen data van. Dat is wel het geval bij de trekker. Het brandstofverbruik en de benodigde trekkracht worden gelogd. De data leest Cloudfarm automatisch in.

“Met enkele klikken kun je van deze gegevens een taakkaart maken.”

Fré stoeit nog met de juist werkwijze. “Wat het lastig maakt zijn de hoogteverschillen op onze zand/dalgrond. Dit vertroebelt de gegevens. Als de trekker meer brandstof verbruikt kan dit komen door het heuvelop werken in plaats van een andere grondsoort. Toch wil ik op korte termijn met precisielandbouw aan de slag. De volgende investering wordt een nieuwe kunstmeststrooier die variabel kan strooien op basis van taakkaarten. Helaas is dat met de veldspuit en trekker niet mogelijk. Bij toekomstige investeringen wordt de compatibiliteit een belangrijk item.”

De “as-applied data” van de trekker komt automatisch in Cloudfarm. Op dit perceel zie je het brandstofverbruik voor het in een werkgang klaar leggen en zaaien van een groenbemester (bladrammenas). Op het zand was het verbruik hoger dan op leem. Een verklaring is dat de zaaicombinatie daar verder is weggezakt.
Kijken in de ondergrond

Bij de bessenteelt maakt Fré gebruik van vochtsensoren en dripirrigatie. Toch ziet hij de meeste toegevoegde waarde van precisielandbouw in de zetmeelaardappelteelt. Preciezer werken kan helpen om te komen tot meer kilo’s en een hoger zetmeelgehalte. “Satellietbeelden zijn onbruikbaar in de blauwe bessen omdat tussen de struiken grasstroken liggen. Door HLB en SoilCares hebben we een akkerbouwperceel met de LiaB-methode intensief laten bemonsteren. Daar komen interessante gegevens uit naar voren. Het is goed om te weten hoe de nutriëntenhuishouding in de ondergrond is. Mede omdat we de bouwvoor op zijn kop hebben gezet voor perceelsverbetering. Dit is een betere aanpak dan rücksichtslos met variabel bemesten aan de gang te gaan. Dat blijft een leertraject waar ik ervaring in op moet doen.”

Dacom Cloudfarm

De koppeling tussen Massey Ferguson en Cloudfarm is slechts één van de geïntegreerde machinekoppelingen. In Cloudfarm kun je ook koppelen met de andere AGCO merken Fendt en ValtraMy John DeereAVR en Agrirouter om draadloos informatie uit te wisselen met een groot aantal machinemerken. Ben je benieuwd welke koppeling Cloudfarm met jouw machinepark kan leggen? Neem dan contact op met sales@dacom.nl.

Dacom is now officially CropX!

You may have noticed: Dacom has officially become CropX. And with this new name comes a new website! Despite the name change, our products and services remain the same! You can still rely on the quality of CropX and easily order our products online in our webshop.

If you have any questions or need more information, feel free to contact us at service@cropx.com. We're here to help!